Pasjansowo.pl

PASJANS ONLINE. NAJLEPSZE PASJANSE ZA DARMO.

REKLAMA

Pasjans Freecell

Zasady gry:

Aby ułożyć pasjansa Freecell wszystkie karty z dolnych kolumn należy ułożyć w sekwencji rosnącej na czterech polach bazowych oznaczonych literką A. Dla każdego koloru przeznaczono inne pole. Układanie stosów rozpoczynamy od asów.

Pasjans Freecell to dość szczególny rodzaj pasjansa w którym do dyspozycji gracza oddano cztery wolne pola. Na polach tych w dowolnym momencie gry możemy odłożyć przeszkadzające karty. Karty te trzeba wykorzystać w późniejszym etapie gry.

Karty losowo ułożone w dolnych kolumnach możemy odkładać na pola bazowe lub pola robocze oraz przenosić między kolumnami. Karty w kolumnach układamy w kolejności malejącej stosując się jednocześnie do zasady przemienności kolorów (czarna na czerwoną i odwrotnie).

GIVE UP – poddanie się

REKLAMA