Pasjansowo.pl

PASJANS ONLINE. NAJLEPSZE PASJANSE ZA DARMO.

REKLAMA

Pasjans Klondike

Zasady gry:

Pasjans Klondike to z pewnością najpopularniejsza i najbardziej znana odmiana pasjansa wykorzystująca do gry jedną talię kart. Naszym celem jest ułożenie wszystkich kart w odpowiedniej kolejności na czterech stosach bazowych. Każdy stos powinien zawierać karty określonego koloru, ułożone w sekwencji rosnącej, od Asa do Króla.

Karty znajdujące się w siedmiu kolumnach roboczych możemy przemieszczać pojedynczo lub w grupach. Należy jednak pamiętać, aby karty odkładać na karcie o jeden stopień wyższej, naprzemiennie kolorami ( karta czerwona na czarną lub czarna na czerwoną ). Aby przesunąć kilka kart musimy zachować w grupie odpowiednią kolejność oraz stosować zasadę przemienności. Na pustym polu możemy odłożyć Króla lub sekwencję kart z Królem na spodzie.

Podczas układania pasjansa należy skorzystać z zakrytych kart znajdujących się w stosie roboczym. Aby odkryć kolejną kartę należy kliknąć na stosie. Karty te możemy przetasować dowolną ilość razy. Pasjans Klondike jest ukończony gdy wszystkie karty znajdą się w czterech uporządkowanych stosach bazowych.

Tagi: ,

REKLAMA