Pasjansowo.pl

PASJANS ONLINE. NAJLEPSZE PASJANSE ZA DARMO.

REKLAMA

Pyramid Klondike

Zasady gry:

Aby zaliczyć jeden z pięciu etapów gry Pyramid Klondike, usuń z planszy wszystkie karty ułożone w siedmiu kolumnach. Dokonasz tego poprzez łączenie kart w odpowiednie pary. W pary możesz łączyć karty ze szczytów kolumn oraz karty znajdujące się na szczytach trzech stosów widocznych poniżej. Prawidłowe pary to: dama – as, walet – dwójka, dziesiątka – trójka, dziewiątka – czwórka, ósemka – piątka, siódemka – szóstka. Króle nie muszą być usuwane w parze, bo ich wartość wynosi 13.

Na usuniecie wymaganych kart masz ograniczony czas. Zegar który go odmierza, widoczny jest po prawej stronie ekranu. W przypadku braku możliwości stworzenia odpowiedniej pary, musisz rozdać karty dodatkowe zebrane w stosie znajdującym się w lewym, dolnym rogu. Klikniecie na stosie spowoduje rozdanie trzech kart. Po jednej karcie dla każdego pola. Pasjans Pyramid Klondike pozwala na wielokrotne przeglądanie kart dodatkowych, co znacznie ułatwia grę.