Pasjansowo.pl

PASJANS ONLINE. NAJLEPSZE PASJANSE ZA DARMO.

REKLAMA

Sea Tower Solitaire

Zasady gry:

Pasjans Sea Tower przypomina w swojej koncepcji pasjansa Freecell. Gry te, różnią się jednak liczbą stosów roboczych widocznych na polu gry oraz zasadami układania kart. Cel gry jest taki sam, czyli ułożenie wszystkich kart na czterech polach bazowych oznaczonych kolorami kart. Tam, karty w odpowiednim kolorze należy układać rosnąco, od asów od króli. Prawidłowe ułożenie wszystkich kart oznacza wygraną. Gra Sea Tower nie posiada ograniczenia czasowego, dlatego można spokojnie przemyśleć każdy kolejny ruch. A to właśnie odpowiednia strategia jest kluczem do sukcesu.

Karty w 10 stosach roboczych należy układać malejąco oraz zgodnie z kolorem. Między stosami można przenosić pojedyncze karty lub poprawne sekwencje kart (pozwalają na to, puste stosy lub wolne pola). Pusty stos roboczy można wypełnić dowolną kartą lub sekwencją. Pasjans Sea Tower oferuje cztery wolne pola widoczne na górze, pośrodku ekranu. Na polach tych można okresowo przechowywać dowolne karty. Ta funkcja pozwala na dotarcie do potrzebnych kart.