Pasjansowo.pl

PASJANS ONLINE. NAJLEPSZE PASJANSE ZA DARMO.

REKLAMA

Gra pasjans

Zasady gry:

Ten pasjans jest nieco trudniejszy niż pozostałe pasjanse Klondike dostępne na naszej stronie. A to dlatego, że z górnego stosu wydawane są jednocześnie po trzy karty. Powoduje to, że dostęp do niektórych potrzebnych w danym momencie kart może być utrudniony.

Karty w dolnych kolumnach roboczych można przekładać między kolumnami stosując zasadę przemienności kolorów lub odkładać na cztery pola bazowe widoczne u góry ekranu.

Gra jest ukończona gdy wszystkie karty zostaną ułożone na polach bazowych w kolejności od Asa do Króla.

REKLAMA