Pasjansowo.pl

PASJANS ONLINE. NAJLEPSZE PASJANSE ZA DARMO.

REKLAMA

Spidike Solitaire

Zasady gry:

Pasjans Spidike Solitaire to ciekawa kombinacja kilku gier. Zadaniem gracza jest przeniesienie wszystkich kart na pola bazowe. Karty na polach bazowych należy układać zgodnie z wyznaczonym kolorem, zaczynając od asa, a kończąc na królu. Karty w kolumnach należy układać malejąco niezależnie od koloru. Między kolumnami można przenosić pojedyncze karty lub prawidłowo ułożone zestawy. Karty w przenoszonym zestawie muszą być tego samego koloru oraz muszą być ułożone malejąco.

W miejscu pustej kolumny można położyć dowolną kartę lub zestaw kart. W razie braku ruchu, trzeba rozdać dodatkowe karty, zebrane w stosie po lewej. Kliknięcie na stosie, powoduje dodanie jednej karty do każdej kolumny. Pasjans Spidike to gra z limitem czasowym, na jej ukończenie przewidziano dziesięć minut.